Deze website is uiterst zorgvuldig gebouwd en wordt regelmatig onderhouden en aangepast aan de nieuwste technieken.
Toch kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend.

De producent van deze website en de opdrachtgever zijn niet aansprakelijk voor schade welke middellijk of onmiddellijk, direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website of de daarin vermelde links

Deze website is actief sinds 15 junii 2009 om 13.40 uur.
Vandaag dus al in de lucht