menu pagina


Notitie in verband met uw privacy

Voordat u ons contactformulier invult vragen wij u even te bevestigen, dat u ervan op de hoogte bent en ermee akkoord gaat dat:

  • wij de gegevens, die u ons opgeeft, zullen bewaren zolang als dat nodig is
  • wij uw gegevens zeer omzichtig gebruiken en niet aan derden zullen verstrekken, behalve als dat door de overheid wordt geëist
  • wij u zullen medelen welke gegevens wij van u genoteerd hebben, als u ons daarom vraagt
  • wij uw gegevens zullen verwijderen, wanneer wij die niet meer nodig hebben

gezien en akkoord