Contributie

De contributie voor 2024 bedraagt € 17,00 per persoon.

Dit bedrag graag overmaken op het bankrekeningnummer t.n.v. Seniorenclub Zeeuws Vlaanderen Zorgmix.IBAN: NL83 RBRB 0690 2875 93
BIC: RBRBNL21
O.v.v.: Voorletters en Achternaam

Contributie overmaken vóór 1 april van het lopende verenigingsjaar.