Inventarisatie activiteiten 2024

Beste Zorgmix-lid,

Wij als bestuur willen graag weten naar welke activiteiten jullie belangstelling uitgaat. We kunnen ons voorstellen dat er naast de gebruikelijke activiteiten andere ideeën en suggesties zijn. Daarvoor vragen wij om jullie medewerking.

Kunnen jullie hier onder aangeven waar jullie belangstelling voor hebben, een paar activiteiten willen we zelf al voorstellen n.l.

 • Verzoek om het formulier vóór 9 april 2024 in te vullen en te versturen.
 • Wonen er meerdere leden op een adres, het verzoek om per lid 1 formulier in te vullen.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking en input.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

  Met de bus naar een kerstmarkt eind november:
  Ja, dat lijkt me leukNee, dat zie ik niet zitten

  Een meerdaagse busreis:
  Ja, 2 daagse busreisJa, 3 daagse busreisNee, dat zie ik niet zitten

  Theaterbezoek:
  Ja, dat lijkt me leukNee, dat zie ik niet zitten

  Regionale wandeling of fietstocht:
  Ja, dat lijkt me leuk,Nee, dat zie ik niet zitten