Contributie voldoen voor 1 april

Vriendelijk verzoek aan al onze leden om de contributie van het lopende verenigingsjaar voor 1 april te voldoen.
Meer informatie vindt u op onze contributiepagina.
(via het menu: “Leden” – Deelname & Lidmaatschap – Contributie)