Zorgmix

Contributie

Het bestuur bepaalt de hoogte van de contributie
Voor 2020 bedraagt deze € 14,-.

Jaarlijks wordt de contributie verhoogd met € 1,-
en dient vóór eind maart betaald te worden.