Home

Van harte welkom op onze website


Wie zijn we
Onze vereniging heet officieel Seniorenclub Zeeuws-Vlaanderen Zorgmix. Er is voor deze naam gekozen omdat hierin oud-medewerkers van alle onderdelen van de voormalige organisaties ZorgSaam, Curamus en Warmande verenigd zijn. Medewerkers die op of na hun 55-ste met (vervroegd) pensioen gaan, arbeidsongeschikt geworden zijn of mensen die met ontslag te maken krijgen, kunnen lid worden. Zorgmix is opgericht op 29-06-2000 op initiatief van Gerard Ramaekers, destijds nog in zijn functie van directeur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen. De doelgroep werd stelselmatig uitgebreid door verschillende fusies en samenwerkingsverbanden.

Doelstelling
ZorgMix wil de onderlinge verbondenheid tussen oud-medewerkers en de wens tot ontmoeting blijven ondersteunen via het aanbod van allerlei activiteiten. ZorgMix wil de verbinding onderhouden tussen Zorggroep ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en oud-medewerkers zodat zij ambassadeurs blijven van de organisatie en een bron van reflexie kunnen zijn voor het beleid.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen: de voorzitter, de penningmeester, de secretaris, het lid dat de ledenadministratie verzorgt en een algemeen lid.

Geïntereseerd
Bekijk verder deze website voor meer informatie. Behoor je tot de doelgroep en wil je graag lid worden, vul het digitale aanmeldformulier is. Het is te vinden op deze homepage onder het kopje ’aanmelden‘. Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

digitaal aanmeldingsformulier