Contributie

Contributie

Het bestuur bepaalt de hoogte van de contributie

Voor 2022 bedraagt de contributie € 15,-

Jaarlijks wordt de contributie verhoogd met € 1,-
en dient vóór eind maart betaald te worden.

De contributie dient jaarlijks gestort te worden tussen 1 januari en 1 april op
IBAN rekeningnummer NL83 RBRB 0690 2875 93 t.n.v. Seniorenclub Zeeuws-Vlaanderen Zorgmix