Wie Zijn Wij

Onze vereniging heet officieel Seniorenclub Zeeuws-Vlaanderen Zorgmix. Er is voor deze naam gekozen omdat hierin oud-medewerkers van alle onderdelen van de voormalige organisaties ZorgSaam, Curamus en Warmande verenigd zijn. Medewerkers die op of na hun 55’ste met (vervroegd) pensioen gaan, arbeidsongeschikt geworden zijn of mensen die met ontslag te ma-ken krijgen, kunnen lid worden.

Zorgmix is opgericht op 29-06-2000 op initiatief van Gerard Ramaekers, destijds nog in zijn func-tie van directeur Ziekenhuis Zeeuws -Vlaanderen. De doelgroep werd stelselmatig uitgebreid door verschillende fusies en samenwerkingsverbanden.

Doelstelling

ZorgMix wil de onderlinge verbondenheid tussen oud-medewerkers en de wens tot ontmoeting blijven ondersteunen via het aanbod van allerlei activiteiten.

ZorgMix wil de verbinding onderhouden tussen Zorggroep ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en oud-medewerkers zodat zij ambassadeurs blijven van de organisatie en een bron van reflexie kunnen zijn voor het beleid.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen: de voorzitter, de penningmeester, de secretaris, het lid dat de ledenadministratie verzorgt en een algemeen lid.

Geïnteresseerd?

Bekijk verder deze website voor meer informatie.

Behoor je tot de doelgroep en wil je graag lid worden, vul het digitale aanmeldformulier is. Het is te vinden op deze homepage onder het kopje “Ik wil lid worden”. Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Het bestuur

Lieve Hasselman – Kegels
Voorzitter / Secretaris

Bert de Baere
Penningmeester

Janny Dubbeldam – de Feijter
Bestuurslid / Ledenadministratie

Mariëtte Adam – Buijck
Bestuurslid

– Vacature –
Bestuurslid